Dějiny cheerleadingu

Dějiny cheerleadingu se odvíjí přibližně od roku 1880. Tehdy byl zaznamenán první organizovaný pokřik na fotbalovém zápase v Princetonu.

Cheerleading, jak ho známe dnes, byl založen v roce 1898 Johnny Campbellem studentem minnesotské university. Ten na zápasech stál před davem fanoušků a inicioval pokřiky. Takže v prvopočátku to byla "pánská záležitost". Dnes již samozřejmě nejde pouze o pokřiky. Cheerleading se všeobecně skládá z několika specifických prvků charakteristických pro tento sport : pohyby rukou, skoky a výkopy, tanec, akrobacie, pokřiky a pyramidy. Tento sport je velice speciální a je k němu třeba dobrá taneční a pohybová průprava, gymnastická a akrobatická dovednost a pak mnoho dalších detailních zkušeností. Proto je možná tak speciální, neboť zájemci o cheerleaders musí být hodně sportovně a všestranně nadaní. Dnes uspějí ve světovém cheerleadingu jen ti nejlepší a nejprůbojnější. Vrcholných pozic dosáhlo jen nemnoho z nich a někteří jsou dnes velmi známí : dřívější americký prezident Dwight D. Eisenhower, herci Jimmy Stewart a Kirk Douglas, herečky Meryl Streepová, Raquel Welchová a Cybil Shepardová. Z toho je zřejmé, že cheerleaders nemusí být záležitost čistě ženská; existují i smíšené týmy, které se věnují zejména akrobatické části tohoto sportu jako např. pyramidy.

Cheerleading v České republice má už poměrně dlouhé trvání. Nám známé první oficiální týmy cheerleaders na území České republiky byly týmy Prague Lions cheerleaders a Prague Panthers cheerleaders. Děvčata fandila, povzbuzovala diváky a předváděla své sportovní výkony na zápasech týmu amerického fotbalu. Tým Prague Lions cheerleaders založila již v roce 1993 Veronika Ludvíková ve spolupráci s tehdy zde žijící Američankou, Anne Quesnell, která prvotním krůčkům cheerleadingu v této zemi nesmírně pomohla, zejména díky tomu, že sama též byla aktivní cheerleader v USA. V dnešní době existuje již mnoho dalších týmů cheerleaders, které vrcholově zaštiťuje občanské sdružení " Česká asociace cheerleaders ". Tato byla založena v listopadu r.2001 s hlavním cílem rozvoje cheerleadingu v České a Slovenské republice. Organizace spolupracuje se začínajícími týmy cheerleaders, ale i s týmy, které jsou již zkušenější a chtějí získávat dále nové informace o rozvoji tohoto sportu. Pro tyto týmy jsou připraveny různé akce - semináře, kempy, soutěže a pod.